• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

LFB Leeuwarden

LFB Wolvega heeft sinds 5 september een steunpunt geopend in Leeuwarden. Het is een steunpunt binnen de ROC Friese Poort.
Leeuwarden- ROC Friese Poort is samen met de LFB  (door en voor mensen met een licht verstandelijke beperking), een LFB steunpunt in de vorm van het leerbedrijf Sterk gestart.

Het leerbedrijf is gevestigd op de locatie Wilaarderburen in Leeuwarden. Inmiddels zijn er vijf mensen met een verstandelijke beperking als leerwerkstudent gestart met de opleiding tot ‘ervaringsdeskundige’. Als ‘ervaringsdeskundige’ kunnen zij straks andere mensen met een verstandelijke beperking helpen en ondersteunen als ombudsman of vertrouwenspersoon in een instelling. Ook kunnen ze mensen met een verstandelijke beperking vertegenwoordigen bij andere organisaties of gemeenten om zo de belangen van deze groep te behartigen. 
Youri van Liemburg, een van de leerwerkstudenten reageert: ,,Toen ik van het leerbedrijf Sterk hoorde, was mijn eerste reactie fantastisch! Dit project is een mooie kans om mezelf te ontwikkelen en anderen te helpen om sterk te worden.”
 
Team LFB Leeuwarden GPTV met tekst
Drie studenten uit het tweede- en derde leerjaar van de opleiding Maatschappelijke zorg lopen stage bij het nieuwe leerbedrijf. Zij coachen de leerwerkstudenten bij uiteenlopende zaken, zoals het wegwijs maken in de school, het stellen van doelen en het organiseren van activiteiten.Het leerwerktraject is op maat en gaat uit van de talenten en ervaringen van de leerwerkstudent. Verspreid over drie jaar komen verschillende onderwerpen/modules aan bod, zoals ‘Wie ben ik’, ‘Ervaringen inzetten’ en ‘Werken en samenwerken’.