• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

Kabinetsplan loondispensatie botst met mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens heeft gekeken naar het plan van het kabinet om loondispensatie in te voeren.
Loondispensatie betekent dat de werkgever een werknemer met een Wajong minder loon hoeft te betalen dan zijn gezonde collega.
Als iemand bijvoorbeeld 30% is afgekeurd, dan kan de werkgever voor dat percentage loondispensatie aanvragen.
Het UWV vult het bedrag aan dat de Wajong-kandidaat ontving voordat hij de werkzaamheden bij de werkgever ging uitvoeren.
In deze nieuwe regeling mogen werkgevers jou dus minder loon betalen.
Het onderzoek van het College laat geen spaan heel van de voorgestelde maatregel.
Het plan heeft zoveel nadelige gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking, dat het in strijd is met internationale verdragen.
Er is maar een besluit mogelijk: het loondispensatieplan moet van tafel.
Invoering van loondispensatie betekent een aantasting van de rechten van mensen met een beperking.
Zij krijgen voor hun werk een inkomen onder het minimumloon, bouwen minder pensioen en WW op en ze krijgen met meer administratieve lasten te maken.
Het kabinetsvoorstel treft nadrukkelijk mensen met een beperking.
Volgens het College is het plan daarom niet in overeenstemming met het recht op gelijke behandeling.
De nadelige effecten leiden er bovendien toe dat mensen met een beperking het idee hebben niet mee te tellen en niet voor vol te worden aangezien.
 
wat nou wajong tekst 300x123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Iederin