• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

Kabinet tornt aan minimumloon en pensioen

Werkgevers die mensen met een handicap in dienst hebben, lopen tegen veel en ingewikkelde regelingen aan.
 
Het kabinet zegt dat zij dit makkelijker willen maken om meer mensen aan het werk te helpen.
Maar in plaats daarvan wordt het alleen maar slechter voor mensen met een arbeidsbeperking.
Staatssecretaris Van Ark wil de administratieve lasten voor werkgevers eenvoudiger maken door loondispensatie in te voeren.
Loondispensatie betekent dat de werkgever een werknemer met een Wajong of WWB uitkering minder loon hoeft te betalen dan zijn gezonde collega.
Dit kan zelfs onder het minimumloon zijn.
Voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, bijvoorbeeld omdat zij minder productief zijn, heeft dit grote gevolgen.
De wetswijziging die de staatssecretaris voorstelt, verschuift de verantwoordelijkheid van de werkgever naar de werknemer en betekent een dramatische verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.
 
Bron: Iederin
 
maxresdefault