• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

Kabinet pakt stapeling aan maar maakt thuis wonen moeilijker

Het regeerakkoord ziet er voor mensen met een beperking en chronisch zieken op een aantal punten positief uit.

Het kabinet wil iets gaan doen aan de stapeling van zorg kosten voor mensen met een beperking
Zo gaat het kabinet de eigen bijdragen fors verlagen, vooral in de Wmo.
In de Wmo komt er een vaste eigen bijdrage van 17,50 euro per maand.
Mensen met een modaal inkomen zijn hierdoor misschien wel 200 euro per maand minder kwijt.
En ook de eigen bijdragen die instellingen berekenen worden verlaagd.
Onder andere omdat het vermogen minder gaat meetellen.
Maar het kabinet gaat wel fors bezuinigen op de zorg die je thuis krijgt.
Er komt een flinke bezuiniging op wijkverpleging.
 
Bron: Iederin
 
kabinet