• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

Uitkomst vragenlijst Stemmen!

De LFB heeft bij haar achterban een vragenlijst over stemmen afgenomen.

Ruim 40 mensen hebben deze ingevuld.
Hieronder volgen de resultaten.
 
Stemmen, ja of nee?
Van alle mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, gaat bijna iedereen stemmen.
Redenen die mensen noemen zijn:
Het is mijn recht om te gaan stemmen.
Ik heb medezeggenschap in het beleid.
Het is mijn burgerplicht.
Ik kan mijn stem laten horen.
 
Stempas
Bijna iedereen weet wat een stempas is.
Er zijn een paar mensen die de informatie op de stempas onduidelijk vinden.
Zij vinden dat er te veel informatie op staat.
Maar de meerderheid vindt het wel duidelijk.
Je kan iemand anders voor je laten stemmen.
Een derde van de mensen weten niet hoe ze dat moet doen.
 
Verkiezingsprogramma’s
Veel mensen vinden de verkiezingsprogramma’s te moeilijk en te lang.
Mensen vinden dat veel partijen van alles beloven maar hun afspraken niet nakomen.
Zij geven de volgende tips:
Graag de verkiezingsprogramma in een eenvoudige folder of brochure maken.
Ook graag in een filmpje uitleg geven.
 
Stemmen
Bijna de helft van de mensen vindt het lastig om te stemmen.
Er is te veel keuze voor mensen op de kieslijst.
Ze vinden het moeilijk om een keuze te maken.
Er is te veel informatie voor deze mensen waardoor ze het lastig vinden om te kiezen.
Tip: Zet de informatie in eenvoudige taal.
En gebruik ook Pictoos.
Mensen willen graag informatie over de standpunten van de politieke partijen.
 
Stembiljet
Een derde van de mensen vindt het stembiljet niet tot een beetje toegankelijk.
Het ziet er saai uit.
Er zijn te veel namen op een te groot vel.
Tip: zet een klein fotootje achter de naam van de kandidaat.
 
Informatie
Een derde van de mensen vindt dat zij niet goed geïnformeerd zijn.
Zij vinden het moeilijk duidelijk te krijgen wat de partijen echt gaan doen (verkooppraatjes).
Vaak geven begeleiding of familie uitleg over het stemmen.
En leest men erover in de krant en in de media.
 
Stembureau
Bijna iedereen vindt het stembureau wel toegankelijk.
Het is bij mensen in de buurt.
Ze lopen makkelijk naar binnen.
Bijna iedereen weet waar hij of zij kan stemmen.
 
Hulp bij stemmen
Iets minder dan de helft van de mensen heeft hulp nodig bij het stemmen.
De meesten daarvan hebben hulp nodig bij het invullen van het stemformulier.
 
Stemwijzer
Een derde van de mensen maakt geen gebruik van de stemwijzer.
De meerderheid vindt het een handig hulpmiddel.
Ze weten waarop ze gaan stemmen.
Mensen vinden soms het taalgebruik te moeilijk.
 
Tips of ideeën?
Graag voorlichting geven hoe je kan stemmen.
Graag een stemwijzer maken voor mensen die niet kunnen lezen met foto’s en pictogrammen.
Mensen willen graag iemand meenemen in het stemhokje die ze vertrouwen en die hen helpen met invullen van het stembiljet.
Maak het stemhokje voor rolstoelgebruik toegankelijk.
Gebruik duidelijke en eenvoudige taal en schrijf in grotere letters.
De verkiezingsprogramma’s graag makkelijker maken.
Gebruik een moeilijke woordenlijst.