• slider klein 1
  • Bijeenkomst
A- A A+
Afdrukken

Interview SP

Interview met Sadet Karabulut van de SP
 sadetkarabulut 4
Wat vinden jullie van de Participatiewet?
De SP vindt de participatiewet wel goed, maar heeft tegen gestemd.
Er zijn nog veel onduidelijkheden over hoe de wet moet worden toegepast.
Er moeten meer opleidingsplekken komen.
Ook moet er goed gekeken worden wat deze doelgroep nodig heeft.
 
 
Hoe gaan jullie deze invullen?
We gaan zorgen voor een goed scholingsbeleid.
We gaan de opleidingen overzichtelijk en bereikbaar maken.
De overheid moet beter bereikbaar worden voor mensen met een beperking.
Gebouwen en instanties moeten ook zorgen dat het bereikbaar is voor mensen met een beperking.
 
 
Wat kunnen jullie betekenen op het gebied van werk, wonen en andere zaken die voor deze mensen belangrijk zijn om te weten?
We willen dat de zorg voor iedereen betaalbaar wordt en het eigen risico wordt afgeschaft.
Zorgen dat de armoede grens in Nederland niet groter worden.
We willen meer mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.
We moeten bedrijven aanpakken die geen mensen met een beperking in dienst willen nemen.
En we moeten zorgen voor beter en bereikbaar vervoer.
 
 
Kunnen jullie een reden geven waarom de mensen met een beperking bij jullie partij aan het goede adres zijn?
We gaan ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen ook mee kunnen doen in de samenleving.
We gaan het eigen risico uit de zorgverzekering halen.
Mensen die meer verdienen kunnen ook meer bijdragen.
 
 
Wat zijn jullie speerpunten voor de komende vier jaar?
We gaan zorgen dat Nederland weer sociaal wordt.
Mensen die meer kunnen bijdragen moeten dat ook doen.
We willen het eigen risico in de zorg afschaffen.
Meer mensen met een beperking aan het werk.
Maar wel de beschutte werkplekken behouden voor de mensen die dat nodig hebben.